Onze Missie en Visie

ONZE KERNWAARDEN

Respect, Aandacht, Structuur, Plezier & Samen Waardevol zijn

Stichting Andere Koek heeft de missie om mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt en/of samenleving een mogelijkheid te bieden om erbij te horen. Daarnaast streven wij ernaar om op basis van betrokkenheid en kwaliteit de beste  begeleiding, beleving en producten te bieden aan onze deelnemers en klanten.

Wij willen verbinding creëren tussen mensen die eenzaam zijn of moeilijk uit huis komen en de mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt en/of samenleving. Door hen te stimuleren elkaar te ontmoeten binnen Stichting Andere Koek, kunnen beide doelgroepen profiteren van elkaars talenten.

ONZE VISIE

Stichting Andere Koek gelooft dat ieder mens talent heeft. Door actief mee te kunnen doen, maak je onderdeel uit van een groter geheel, word je gewaardeerd, krijg je erkenning, ontwikkel je jezelf en lever je een bijdrage aan de samenleving... 

Helaas zien wij vaak dat mensen met een beperking weinig mogelijkheden krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Wij bieden dagbesteding, dagbeleving (voor mensen met dementie) en begeleidingstrajecten op maat, voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en/of samenleving, waardoor participatie in het maatschappelijk verkeer wordt bevorderd en mogelijkheden worden geboden sociale- en persoonlijke vaardigheden te bevorderen.