Dagbeleving

Dagbeleving Andere Koek is een daginvulling voor mensen met bijvoorbeeld dementie (In alle leeftijds-categorieën), parkinson of eenzaamheid die vooral behoefte hebben om met elkaar de dag te beleven. 

Als de grenzen van of de behoefte aan een bepaalde ontwikkeling zijn bereikt ligt het accent van onze activiteiten op samenzijn en op de kwaliteit van het leven: “Zo gewoon en gelukkig mogelijk samen met de anderen de dag beleven.” De woorden die hierbij belangrijk zijn: de individu staat centraal, vertrouwen, verbinden en respect voor elkaar.

De mensen die we op Dagbeleving Andere Koek ontvangen zijn met name mensen met behoefte aan gezelschap. De doelgroep die steeds langer thuis zal blijft wonen en daar hun noodzakelijke ondersteuning ontvangt van bijvoorbeeld partner, mantelzorgers en thuiszorgorganisaties. De beperkingen maken deze personen steeds kwetsbaarder in het dagelijks leven. Er bestaat naast de zorg ook vaak een grote behoefte aan welbevinden en samenzijn. Door samen de dag te beleven, op een wijze die u aanspreekt, hopen wij iets moois toe te voegen aan uw daginvulling.

 

Zou u graag naar de dagbeleving bij Andere Koek komen?

of kent u iemand waarvoor dagbeleving een goede daginvulling zou zijn?

Neemt u dan contact op via het contactformulier.

U kunt dit mogelijk vergoeden via een indicatie met dagbesteding vanuit een PGB (persoonsgebonden budget) of u heeft geen indicatie en betaald de dagbeleving zelf. Heeft u hierover vragen?  Neem dan contact op via het contactformulier